စက်ရုံခရီးစဉ်

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ SMS Siemag မှအဆင့်မြင့် CVC အအေးကြိတ်စက်နှစ်စုံကိုတင်သွင်းသည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံ Hercules မှစက်ကြိတ်ခွဲစက်နှစ်စုံ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ Achenbach မှ ၂၁၅၀ သတ္တုပါးစက်များသုံးစက်။

တစ်ခုက Danieli, Itlay မှအစွန်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်မျဉ်းလိုင်းတစ်ခုနှင့်တောင်ကိုရီးယား, Posco မှ Auto Packing Line တစ်ကြောင်း။